Forlaget EDGE INT. APS er søsterforlag til Forlaget Fortuna ApS og ledes og ejes af Frank Guldhammer.

Forlaget Fortuna grundlagde den moderne familiekalender FamilyPlan i år 2000 og udgiver bla. både den originale familiekalender FamilyPlan samt andre populære familiekalendere og har siden 2008 samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse under deres ‘STØT Brysterne’ kampagne. Siden 2014 har forlaget indsamlet mere end 1,5 mio. kr. til STØT Brysterne.

Forlaget EDGE INT. blev etableret i januar 2020 med ønsket om at rumme andre projekter og andre udgivelser end Forlaget Fortunas, og som krævede sin helt egen profil.

Bla. var det ambitionen at igangsætte en kampagne om mænd og kræft, udgive inspirerende bøger med spirituelt indhold, udgive forskellige spil og produkter med spirituelt præg samt formidle foredrag.

Det har i december 2021 resulteret i igangsætning af indsamlingskampagnen ‘Let Røven’ med fokus på mænd og kræft, specifikt prostatakræft.

Formålet er at skabe opmærksomhed på prostatakræft samt indsamle midler til mere forskning i prostatakræft, og kampagnen kulminerer med et stort støtteshow i Det kongelige Teater d. 27/5-2022.

De indsamlede midler går til Kræftens Bekæmpelse og kampagnen støttes af PROPA, Prostatakræftforeningen.