Selskabet Edge International ApS er søsterselskab til Forlaget Fortuna ApS og ledes og ejes af Frank Guldhammer.

Forlaget Fortuna grundlagde den moderne familiekalender ‘FamilyPlan’ i år 2000 og udgiver bla. både den originale og Danmarks mest populære familiekalender ‘FamilyPlan’ tillige med andre meget populære familiekalendere og har siden 2008 samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse under deres ‘STØT Brysterne’ kampagne. Siden 2014 har Forlaget Fortuna indsamlet mere end 1,6 mio. kr. til STØT Brysterne.

Edge International ApS blev etableret i januar 2020 med ønsket om at rumme andre projekter og andre udgivelser end Forlaget Fortunas, og som kræver sin egen profil.

Bla. er det ambitionen at igangsætte en kampagne om ‘Mænd og kræft’, udgive inspirerende bøger med spirituelt indhold, udgive forskellige spil og produkter med spirituelt præg samt formidle foredrag.

I december 2021 påbegyndtes således et kæmpeprojekt, nemlig indsamlingskampagnen ‘Let Røven’ (‘RISE UP’) med fokus på mænd og kræft, specifikt prostatakræft!

Formålet er at skabe opmærksomhed på prostatakræft samt indsamle midler til mere forskning i prostatakræft, og kampagnen kulminerede med et stort støtteshow i Det kongelige Teater d. 27/5-2022.

De indsamlede midler gik til Kræftens Bekæmpelse og kampagnen blev støttet af PROPA, Prostatakræftforeningen.

Kampagnen blev en kæmpesucces, og der arbejdes videre med en ny kampagne i 2023 og 2024.